Stowarzyszenie Życzliwych Ustce

AKTUALNOŚCI

O NAS

SZUKASZ POMOCY?

I TY MOŻESZ POMÓC

SPRAWOZDANIA

KONTAKT

Stowarzyszenie Życzliwych Ustce
„Kiedy człowiek z całego serca stara się pomóc drugiemu, pomaga równocześnie samemu sobie.”
Ralph Waldo Emerson

Serdecznie witamy na naszej nowej stronie internetowej. Ponieważ uczymy się ją obsługiwać - prosimy o wyrozumiałość i informacje o ewentualnych błędach;)

Pozdrawiam

Jolanta Biedrzycka
Prezes


Adres:
Stowarzyszenie Życzliwych Ustce
ul. Westerplatte 1
76-270 Ustka
NIP: 8393114873
REGON: 220907072
KRS: 0000342218

Stowarzyszenie Życzliwych Ustce posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zostało założone w listopadzie 2009 roku. Głównym naszym celem jest pomoc dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej, z niepełnosprawnością intelektualną, szkołom oraz klubom sportowym.

Naszym celem jest również promowanie regionu, jego walorów turystycznych i uzdrowiskowych. Aktywizowanie grup społecznych na rzecz ochrony środowiska, wspieranie działań dla profilaktyki zdrowia, pomocy społecznej i rehabilitacji zawodowej. Wspieramy rozwój kultury i oświaty, budujemy świadomość obywatelską poprzez upowszechnianie demokratycznej kultury uczestnictwa w życiu publicznym.

Służymy pomocą osobom będącym w potrzebie, bezrobotnym w poszukiwaniu zatrudnienia oraz organizacjom broniącym ich interesów. Wspieramy działania na rzecz równouprawnienia i wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz osób narażonych na wykluczenie społeczne, w dostępie do edukacji, czy w życiu politycznym. Promujemy wartości humanitarne.

Funkcję prezesa Stowarzyszenia Jolanta Biedrzycka pełni społecznie. Społecznie pracują również wszyscy członkowie Zarządu.

Gdzie możemy znaleźć pomoc?

Każda osoba, która potrzebuje wsparcia dla siebie lub swoich bliskich, powinna pamiętać, że może zwrócić się z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innej jednostki państwowej, powołanej i zobowiązanej do służenia pomocą, a która znajduje się najbliżej jej miejsca zamieszkania.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl – znajdują się informacje m.in.:
- aktualnie obowiązujące akty prawne,
- wykazy teleadresowe: wydziałów polityki społecznej, urzędów wojewódzkich, regionalnych ośrodków polityki społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych jednostek pomocy społecznej,
- kompendia wiedzy dla osób niepełnosprawnych,
- wzory dokumentów.

W jaki sposób zwrócić się z prośbą o pomoc?

Można oczywiście pójść osobiście do takiej instytucji, ale łatwiej i szybciej skontaktować się z wybraną instytucją telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej i przedstawić swoją sytuację. Taka forma komunikacji pozwoli Państwu zaoszczędzić czas i upewnić się, czy w danej instytucji potrzebną pomoc otrzymacie.

Niezbędne dokumenty
Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronach internetowych poszczególnych instytucji. Pracownicy tych placówek udzielają informacji również drogą telefoniczną.

Organizacje pozarządowe
Chcąc znaleźć organizację pozarządową, która zajmuje się konkretną działalnością, zachęcamy do odwiedzenia strony www.ngo.pl, na której znajduje się baza teleadresowa wszystkich organizacji pozarządowych działających w Polsce.

Stowarzyszenie Życzliwych Ustce specjalizuje się w pomocy dzieciom biednym i bezradnym, chorym i niepełnosprawnym, ambitnym i zdolnym.

Przekazując nam 1% podatku, pomożesz naszym Podopiecznym

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Od 5 lat działalności wspieramy edukację, kulturę, zdrowie i sport. Naszą misją jest minimalizować cierpienie, nasze projekty, realizowane z odpisów 1% podatku, pozwolą godnie żyć dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym. Potrzebujących jest coraz więcej, bieda i brak perspektyw hamują rozwój intelektualny najmłodszych i najbardziej bezbronnych. Potrzeby wciąż są ogromne. Na wsparcie Stowarzyszenia czekają kolejne osoby, również takie, które o pomoc dla siebie nigdy nie poproszą. Pomóżmy im razem! Nie bądźmy obojętni!, ta pomoc nic nie kosztuje.

Wszystkim Darczyńcom, którzy zechcą wesprzeć nasze działania, serdecznie dziękujemy za pomoc i zaufanie. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy pragną ulepszać z nami świat.
Zarząd SŻU

Adres:
ul. Westerplatte 1
76-270 Ustka

Prezes: Jolanta Biedrzycka
tel. 519 300 939
NIP: 8393114873
REGON: 220907072
KRS: 0000342218


Numer rachunku: PKO BP 02 1020 4649 0000 7102 0118 3854

Stowarzyszenie Życzliwych Ustce